Vänskapsfamilj

FKV:s medlemmar finns spridda över hela landet från norr till söder. Som ny eller äldre medlem finns det ibland ett behov av att dela sina erfarenheter med någon som själv är kortväxt eller som har ett barn som är kortväxt. 

Målet med vänskapsfamiljer är att det ska finnas stöd och vägledning för andra i samma situation och att erfarenheterna ska kunna utbytas på ett sätt som parterna kan använda sig av i sin vardag.


FKV:s vänskapasfamiljer är vanliga medlemmar som tillsammans har en bred erfarenhets - och kunskapsbank av att vara kortväxta eller att ett barn som är kortväxt. Det centrala i arbetet är att ta hand om varandra och utbyta erfarenheter.


Kontakta Styrelsen för att nå vänskapsfamiljen i din region.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna FKV - föreningen för kortväxta

Foto: www.photoartstudio.se Agnieszka Tünnissen