Unga FKV


Unga FKV startade 2017 när inget utbud riktat till ungdomar i föreningen fanns. Den då sittande styrelsen tog tag i saken och grundade Unga FKV.


I juni 2017 anordnades ett första inledande nordiskt samarbete mellan de olika ungdomsgrupperna i Sverige, Norge och Danmark och Finland. Under några dagar träffades en mindre grupp ungdomar till projektet Not to Short For Something To Say - Ett Nordiskt erfarenhetsutbyte.

Med Sverige som initiativtagare och första värdland.

Våren 2024 planeras ytterligare en Nordisk Ungdomsträff. (Klicka på länken)


Målet är att ungdomarna själva, med hjälp av styrelsen, skall driva och anordna aktiviteter för unga i åldern 15-32 år. Samt även vara representerad i styrelsen och delta i styrelsearbetet för att få igenom de aktiviteter som önskas anordnas.


  • Är du mellan 15 och 32 år?


  • Vill du engagera dig och skapa återkommande aktiviteter och samarbeten med unga i din ålder?


  • Har du en massa roliga idéer och drömmar som du vill förverkliga?


  • Vill du lära dig hur ideellt styrelse - och föreningsarbete fungerar?


  • Vill du lära dig att skapa ansökningar till stipendier och bidrag?


Kontakta föreningens ungdomsrepresentanter genom att klicka på namnet:

Maja & MoaCopyright © Alla rättigheter förbehållna FKV - föreningen för kortväxta

Foto: www.photoartstudio.se Agnieszka Tünnissen