Hotellgruppen

Hotellgruppens arbete leds av Syrelsen med hänsyn till ekonomi och medlemmarnas behov

och är en viktig del av FKV.


Gruppen väljs in varannat år och består av medlemmar i föreningen.

Huvuduppgiften består i att anordna den årliga Riksträffen och vart tredje år Riksmöte då omval av styrelse sker.


Träffarna är för många medlemmar den enda gång per år en har möjlighet att träffa andra kortväxta och deras familjer och är väldigt uppskattat och en viktig höjdpunkt under året.Läs gärna arbetsgången för Hotellgruppen nedan:

(Observera att dokumentet är ett rörligt dokument och i konstant utveckling.)Copyright © Alla rättigheter förbehållna FKV - föreningen för kortväxta

Foto: www.photoartstudio.se Agnieszka Tünnissen