Ny Styrelse & Hotellgrupp


Ny Styrelse och Hotellgrupp blev invald under 2022 års Riksmöte som ägde rum i Åre. Under helgen 21-23 oktober 2022 har den nya Styrelsen sitt första styrelsemöte i Stockholm och startskottet för en ny mandatperod startar (2022-2025).

Parallellt med detta planeras 2023 års Riksträff av den nyinvalda Hotellgruppen i dialog med Styrelsen. Hotellgruppen tar in offerter under hösten 2022 för godkännande av Styrelsen. I mitten av dec 2022 lämnar Hotelgruppen in ett första förslag på programmet för att sedan arbeta kunna arbeta vidare under våren 2023 med färdigställandet av programmet.


Information och frågor kontakta Styrelsen via info@fkv.se


Copyright © Alla rättigheter förbehållna FKV - föreningen för kortväxta

Foto: www.photoartstudio.se Agnieszka Tünnissen