TILL MINNE AV ANITA OCH RUNE

Två av FKV:s initiativtagare har lämnat oss.

3 oktober 2020 fick FKV meddelandet att Rune Larsson lämnat oss och i mars 2021 somnade även Anita, Runes fru in.

Otaliga gånger har FKV:s medlemmar kunnat ta del av Anita och Runes stora gästfrihet och breda kunskap genom åren. Anita och Rune bodde i det fina huset i Mölnlycke som de själva inrett och den fantastiska trädgård de anlagt med all världens blommor och träd.

Rune hade erfarenhet av föreningsarbete med sig från idrotten som var ett av hans stora intressen. Därifrån kom också hans engagemang för barn och ungdomar och de vuxna i föreningen. Rune var en god kraft och höll stadgarna levande genom många årsmöten som drev styrelsen framåt. I början kombinerade Rune föreningsarbetet med sitt arbete som florist och egen företagare.

Anita var engagerad i människors utsatthet och gav många goda råd hur man skulle gå till väga för att komma vidare under sitt mångåriga arbete i FKV. Anita drog sig inte för att ryta till vid orättvisor och var noga med att säga sin åsikt om det var något hon ogillade. Anita var utbildad sömmerska och sydde upp sina egna kläder och vem som helst i föreningen kunde komma till henne om man behövde hjälp med att lägga och sy upp klädesplagg.

När Rune slutade sitt arbete som florist gick han helt upp i arbetet för kortväxta. En anpassad bil är viktig för oss kortväxta och Rune bistod många medlemmar med tips inför ansökan om bilstöd. Rune och Anita reste själva runt i Sverige med med sin egen bil för att träffa FKV:s medlemmar. De åkte även ut i skolor och informerade om kortväxta. De brukade då börja med att sitta längst fram i klassrummet. Anita verkade då vara mycket kortare än Rune. Rune pratade om olika former om kortväxthet och plötsligt, när de reste sig, var Anita betydligt längre än Rune!

Arbetsgruppen för kortvuxna ingick i DHR och hade bildats 1983. Ekonomin var begränsad och de första årens styrelsemöten genomfördes i styrelsemedlemmarnas hem. I början var det tre i styrelsen och den kom senare att utökas till fem. Medlemmar utsågs tidigt till kontaktpersoner i landets sex sjukvårdsregioner med uppgift att främst telefonledes stödja medlemmar samt berätta om kortväxta i media. Medlemsantalet ökade och så småningom ordnades lokala träffar där vi kunde byta erfarenheter.

När arbetsgruppen ville bilda en förening under DHR:s paraply stötte vi på motstånd. DHR-förbundet förstod först inte varför kortväxthet skulle framhållas bland övriga funktionsvariationer och manifesteras i en egen förening. Efter tuffa förhandlingar gick förslaget igenom, stadgar skrevs och FKV bildades 1988.

Styrelsens ledamöter kommunicerade under denna tid via fax. Ordbehandlare underlättade arbetet med större textmaterial sparades på disketter, kopierades och skickades till varandra per post. Arbetet ledde till bokmässan där vi tillsammans presenterade boken ”Mindre vanliga människor” 1996. Samma år avslutade FKV det tvååriga projektet ”Rehabilitering av kortväxta”, finansierat med stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Tidigt i arbetet för kortväxta bjöd styrelsen in läkare att föreläsa om kortväxtas diagnoser och numera kan informationsfoldrar om enskilda diagnoser beställas gratis från Socialstyrelsen. 2010 gav FKV ut ”Kort men inte liten”, en illustrerad barnbok om att vara kortväxt.

Anita och Rune bidrog med oändligt mycket till FKV och dess medlemmar. De förstod vikten av föreningsarbetet och engagemanget för fortvarandet av föreningen. Utan dem och övriga ledamöter under den inledande perioden i FKV:s historia, hade föreningen inte sett ut som den gör i dag.

Nu är båda borta och de lämnar ett stort tomrum efter sig.

Tack Anita och Rune!

(Stort tack till Gerd, Hélene, Sinikka, Gunilla för er tillåtelse att använda och bearbeta valda delar av era texter.)

Originaltexterna går att läsa i sin helhet i Pártikel nr 2 – 2020 och Pártikel Nr 1- 2021