Vårdenheter

Obs! Under uppbyggnad

Att hitta rätt vård till barn och vuxna med olika Skelettdysplasier kan vare svårt. Mycket lär sig föräldrar till kortväxta barn längs vägen. Du själv känner ditt barn bäst och med hjälp av experter inom området finns bra hjälp att få.

STOCKHOLM

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Teamet för Skelettdysplasier, Barnendokrinmottagningen

Teamet för Skelettdysplasier är ett av de äldsta läkarteamen i Sverige specialiserade på kortväxthet. Teamet tillhör Barnendokrin på Astrid Lindgrens barnsjukhus och har över 20 års erfarenhet. Experterna i teamet bedriver mottagning- och konsultverksamhet, för patienter inom Stockholms Läns landsting och utomlänspatienter.

Skelettdysplasier som patientgrupp är i behov av ett multidisciplinärt omhändertagande vilket teamet på AL har möjlighet att ge i samlat team runt den enskilde patienten kan patienten få en riktad uppföljning, förebyggande åtgärder och nödvändiga behandlingar av de specifika problem som finnseller kan uppstå med dessa diagnoser.

Kontakt:

Sjuksköterska och koordinator Johanna Uhrner: 08-517 775 78

Ola Nilsson, Barnläkare, Barnedokrinolog

Sigrun Hallgrimmsdottir, Barnläkare

För vårdgivare / remissförfarande

Remiss skickas till Mottagning Barnendokrinologi Solna, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska vägen 37A, QB83,Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm, där koordinatorn sammankallar teamet. För alla patienter krävs remiss, för utomlänspatienter specialistvårdsremiss. Inremitterande läkare erbjuds att vara med vid besöket.

BARNCENTRUM BUMM

På barnmottagningen BUMM i Solna Finns även Eva Horemuzova som tidigare var en del av Teamet för Skelettdysplasier på AL.

Eva är Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barnendokrinologi med lång erfarenhet av brett spektrum av sjukdomstillstånd i öppen- och slutenvården på universitetssjukhusen från alla specialistmottagningar med hög patientomsättning och komplexa tillstånd hos barn 0-18 år, för akut- och kroniskt sjuka barn med specialintresse för tillväxt-, pubertetsstörningar och barn med komplexa tillstånd.

UPPSALA

AKADEMISKA Sjukhuset

LINKÖPING