Maj 2021 Styrelsemöte

Styrelsen har sitt planerade möte i maj. Och sker även den här gången digitalt på grund av rådande Covid-19 pandemi. Har du något som du önskar ta upp med styrelsen kontakta ordförande mats@fkv.se

Dagordning – kommer och exakt datum för mötet kommer inom kort.