Grundvärderingar

Föreningen för Kortväxta (FKV) är en rikstäckande förening bestående av kortväxta personer med familjer. Föreningen arbetar för kunskapsspridning, lika värde, normalisering, jämställdhet och jämlikhet. FKV framhåller starkt att det i framtidens samhälle behövs människor med olika erfarenheter, funktionsvariationer, bakgrund, sexualitet och ålder. Alla människor har en självklar plats i samhället, och ingen ska utsättas för diskriminering eller fördomar på grund av de olikheter som kan upplevas. Mångfald är A och O och att dessa olikheter bör vara fria att interagera med och för varandra.

För FKV är kunskap den rätta vägen att gå för att jobba för ett mer inkluderande samhälle. Vår förening arbetar med att kunna tillhandahålla den information vårt samhälle för att även kortväxta personer ska ha sin självklara plats i det samhälle vi delar. Vårt mål är att informationen ska vara lättillgänglig på många olika platser; via internet, sociala medier, informationsfoldrar på sjukhus, hälsocentraler, skolor och liknande.

Föreningen önskar ge våra medlemmar stöd och hjälp i frågor som dyker upp i både det vardagliga livet, men också i frågor som berör skolgången, sjukvården och arbetslivet. FKV ska också kunna stötta sina medlemmar i de eventuella svårare situationerna en person kan hamna i på grund av sin kortväxthet.

FKV jobbar för en stark gemenskap bland sina medlemmar, genom bland annat arrangera årlig medlemsträffar, olika läger och liknande. Eftersom vi är en rikstäckande förening ska dessa träffar arrangeras på olika ställen runtom i Sverige, både i norr och söder på varierande platser.

 

 

FKV:s ställningstagande gällande användandet av benämningen ”dvärg”

Föreningens ståndpunkt är att ordet dvärg är något som för många förknippas till något negativt, något mytomspunnet och som inte har något att göra med att vara en människa. Hur den enskilde kortväxte föredrar att bli beskriven är dock alltid upp till en själv, förslagsvis är det lämpligt att fråga dem vad de föredrar att bli kallade.

Dock tar FKV i sak avstånd till användning av ordet dvärg, vilket är något som föreningen håller högt.

 

FKV:s hållning till verksamheter med uthyrning
av så kallade ”Partydvärgar” och liknande:

FKV önskar lyfta att det i dag finns få minoritetsgrupper i samhället som är så åsidosatta som dess kortväxta medborgare och det är en av de få grupper av minoriteter som det fortfarande upplevs tillåtet att skämta om.

FKV tar avstånd till all sorts verksamhet där kortväxta hyrs ut, och/eller exponeras i egenskap av att vara “dvärg”. Förklaringen till detta är enkel;

Genom att exponera kortväxta i sammanhang där det kortväxta är själva “attraktionen” i sig, intensifierar fördomar kring kortväxthet vilket FKV inte anser tillhöra det årtusende vi befinner oss. Verksamheter som dessa är, trots sin samtida förpackning, inget annat än en modern form av ”freakshow”.

En freakshow (på svenska: varité, cirkus, missfostercirkus) var en form av underhållning där människor och djur med olika lyten och missbildningar visades upp mot betalning runt om i Europa. Exempelvis ”skäggiga damen”, ”mannen med gristrynet”, “kalven med två huvuden”, “minsta dvärgen” och som har sina anor från 1500-talet. Dettas blev det ett förbud mot i Europa i slutet av 1800-talet i takt med att bilden av vad det är att vara människa förändrades. Att exponera en individ på grund av ett funktionshinder är förlegat och något som ska tillskrivas som historia.

FKV ser en komplexitet i skillnaden mellan sak och individ, då flera av dessa verksamheter är företagets initiativtagare själv kortväxt och FKV vill i denna komplexitet framhålla att varje enskild individ har en fri vilja att göra som den önskar. Men FKV är en förening som arbetar framåt och tar i sak avstånd och vill därför under inga som helst omständigheter förknippas med denna typ av verksamheter som verkar bakåtsträvande istället för framåtsträvande.