Grundvärderingar

Föreningen för Kortväxta (FKV) är en rikstäckande förening bestående av kortväxta personer med familjer. Föreningen arbetar för kunskapsspridning, lika värde, normalisering, jämställdhet och jämlikhet. FKV framhåller att i framtidens samhälle behövs människor med olika erfarenheter, funktionsvariationer, bakgrund, sexualitet och ålder.  Mångfald är A och O och att dessa olikheter bör vara fria att interagera med och för varandra.

För FKV är kunskap den rätta vägen att gå för att jobba för ett mer inkluderande samhälle. Föreningen arbetar med att kunna tillhandahålla den information vårt samhälle behöver för att också kortväxta ska ha sin självklara plats i  samhälle vi delar. Vårt mål är att informationen ska vara lättillgänglig på många olika platser; via internet, sociala medier, informationsfoldrar på sjukhus, hälsocentraler, skolor och liknande.

FKV önskar ge våra medlemmar stöd och hjälp i frågor som dyker upp i både det vardagliga livet, men också i frågor som berör skolgången, sjukvården och arbetslivet. FKV ska också kunna stötta sina medlemmar i de eventuella svårare situationerna en person kan hamna i på grund av sin kortväxthet. Vi arbetar för en stark gemenskap bland Våra medlemmar, genom bland annat arrangera årliga medlemsträffar, läger och liknande sammankomster. Föreningen är en i rikstäckande förening, den enda i sitt slag i Sverige, arrangeras träffarna på olika ställen runtom i hela landet, från norr till söder.

FKV:s ställningstagande och användandet av benämningen ”dvärg”

FKV tar i sak avstånd till användning av ordet dvärg, något som föreningen håller högt. Föreningens ståndpunkt är att ordet dvärg är något som för många förknippas till något negativt, något mytomspunnet och som inte har något att göra med att vara en människa. Hur den enskilde kortväxte föredrar att bli beskriven är dock alltid upp till var och en själv att avgöra.

Möter du en kortväxt person är gör du lämpligast i att fråga vad hen föredrar att bli kallad innan du pratar om hen i tredje hand.

Partydvärg?

I dag finns det få minoritetsgrupper i samhället som är så åsidosatta som dess kortväxta medborgare och som det fortfarande upplevs tillåtet att skämta om.

FKV tar avstånd till all sorts verksamhet där kortväxta hyrs ut, och/eller exponeras i egenskap av att vara “dvärg”.

Förklaringen är enkel;

Genom att exponera kortväxta i sammanhang där det kortväxta är själva “attraktionen” i sig, intensifierar fördomar kring kortväxthet vilket FKV inte anser tillhöra det årtusende vi befinner oss. Verksamheter som dessa, trots sin samtida förpackning, är inget annat än en modern form av ”freakshow”.

En freakshow (på svenska: varité, cirkus, missfostercirkus) var en form av underhållning där människor och djur med olika lyten och missbildningar visades upp mot betalning runt om i Europa. Exempelvis ”skäggiga damen”, ”mannen med gristrynet”, “kalven med två huvuden”, “minsta dvärgen” och som har sina anor från 1500-talet. I slutet av 1800-talets europa mot fenomenet Freakshows i takt med att bilden av vad det var att vara människa förändrades. Att exponera en individ på grund av ett funktionshinder är förlegat och något som ska tillskrivas som historia.

FKV ser en komplexitet i skillnaden mellan sak och individ, då flera av dessa verksamheter är företagets initiativtagare själv kortväxt och FKV vill i denna komplexitet framhålla att varje enskild individ har en fri vilja att göra som den önskar.

– FKV är en förening som arbetar framåt och tar i sak avstånd till verksamheter som verkar bakåtsträvande istället för framåtsträvande. Föreningen vill därför under inga omständigheter förknippas med denna typ av organisationer.