Föreningen

Föreningen för Kortväxta (FKV) är en rikstäckande förening bestående av kortväxta med familjer. Föreningen arbetar med kunskapsspridning, lika värde, normalisering, jämställdhet och jämlikhet. Vårt mål är att kortväxta personer ska ha en självklar plats i samhället, där det inte föregår diskriminering eller finns några fördomar mot någon.