Faktabank

Kortväxthet orsakas främst av genförändringar eller påverkan på de tillväxthormoner som finns i kroppen, men det finns många olika varianter av detta. Vissa diagnoser sker genom spontana genmutationer, medan andra orsakas av att diagnosen ärvs från föräldrar till barnet. Det uppskattas finnas uppåt 400 olika diagnoser som i olika grader orsakar kortväxthet, och det är ibland svårt att få en korrekt diagnos satt på grund av detta.

Socialstyrelsen har tagit fram information om en del av dessa diagnoser som du kan hitta nedan: