Att bli medlem

Att vara medlem i vår förening innebär att man får en gemenskap som är ovärderlig, en Partikelcollagemöjlighet till att få kunskap, tips och stöttning av medlemmar som är i samma situation, att känna att man tillhör en stor familj där alla bryr sig om varandra.
Man kan vara med på vår årsträff i augusti, på mindre träffar (om det anordnas någon under året) och även få vår medlemstidning Pártikeln som kommer ut 2 gånger per år. Den innehåller lite medlemsinformation, bilder från våra träffar, inbjudningar och information till träff när det är aktuellt, reportage om våra medlemmar, information om aktiviteter eller annat i andra länder med liknande föreningar, m.m.

Om du vill bli medlem i föreningen så kontaktar du Jenny Jonsson, vår medlemsansvarige, på jenny@fkv.se.

För att underlätta hela processen kan man skicka med de uppgifter som behövs redan i första kontakten man tar du med Jenny:
Vi behöver namn, adress, personuppgifter och gärna diagnos (om man har någon).
Vi vill även veta anledningen till varför man vill bli medlem – om man själv är kort, om man är farmor, morfar eller syskon till någon kortväxt exempelvis.

Välkommen till Fkv!