Välkommen till Föreningen för Kortväxta

Föreningen för Kortväxta*DHR (FKV) – är en rikstäckande förening som arbetar för ett samhälle där alla människor har ett lika värde och där även kortväxta har en självklar plats.

Medlem hos oss kan man bli om man själv är kortväxt eller om man är närstående till någon som är kortväxt, och hur du går till väga kan du läsa under ”Att bli medlem”. Om du har frågor kan du ta kontakt med styrelsen via info@fkv.se.