Välkommen till Föreningen för Kortväxta

År 2021 ska vi delta i World Dwarf Games i Tyskland.

Föreningen för Kortväxta*DHR (FKV) är en rikstäckande förening som jobbar för ett samhälle där alla människor har lika värde, där även korväxta personer har en självklar plats. Det här vill vi uppnå genom att dela våra erfarenheter, kunskaper som vi hoppas skapar en medvetenhet om den variation som är viktig för att alla ska känna sig välkomna i ett samhälle.

Medlem hos oss kan man bli om man själv är kortväxt eller om man är närstående till någon som är kortväxt, och hur du går till väga kan du läsa under ”Att bli medlem”. Om du har frågor kan du ta kontakt med styrelsen via info@fkv.se.

.